Бегајте сите! Полиција иде!

Поради ваквите несовесни луѓе се воведуваат строгите мерки и сите ќе страдаат.