Бегањето од часови по физика, кога-тогаш ќе ти се удри од глава (буквално)

Здрава логика има типот, нема што.