Белгиската полиција храбро одговара на поплавите

Директно во длабокото, само им фали малку повеќе среќа.