Бесниот автомобил сакаше да се покаже на лизгавиот пат

1:0 за дождот.