Без трошка страв, без трошка двоумење и без трошка мозок!

Не се обидувајте да го имитирате ова! Опасно по живот!