Би пливале ли во ваков базен со стаклено дно?

Колку и да е цврсто стаклото, сепак стакло е и јас не би се осмелил на ваква авантура.