Бидејќи декоративните тули се скапи, бојата евтина, а мајсторите снаодливи

Во крајна линија, фасадата е само визуелна работа, а ова секој ќе го гледа како ѕид од тули.