Бидејќи доаѓа Нова Година, да се потсетиме на филмот „Сам дома“, но преку 1 минутна анимација од старата школа

На авторот му требале стотици цртежи за вака добро да го раскаже легендарниот филм. Вреди да се види!