Бидејќи сезоната на 10 денарски бостан е на прагот: Како да расечеш лубеница во еден потег?

Колку поголема сабја имаш, толку подобро. Стаклената маса е задолжителна, затоа што трикот не успева на дрвена.