Бил 5 години во брак, а немал деца (виц)

– Докторе, јас сум во брак веќе 5 години, а сѐ уште немам деца.
– Зошто сметате дека проблемот е во вас? Ајде да дојде и жена ви.
Пациентот ја отвора вратата и се провикнува:
– Тоше, ела бе!