Билдериштето се нокаутираше самиот себе

Едно е да се потчукне малку затоа што прв пат ја пробува справата, а сосема друго ниво е да се нокаутира.