Билдерот малку се улежал, па се најде во безизлезна ситуација со теговите

Затоа никогаш тегови не се креваат без присуство на еден или двајца асистенти.