Билдерот реши да му одржи ма аматерот краток курс за правилно вежбање

На брзина му објасни дека неправилно вежба и му покажа како вежба вистински билдер.