Билетите за ирските возови не се само за патување, туку и за…

Ирецов ќе ви ја покаже нивната втора намена.