Битка за паркинг место на двајца идиоти

Ајде да погледнеме кој ќе испадне поголем идиот. Сопственикот на црниот автомобил дури и фати по обратната лента, за да докаже дека е поголем идиот, но сепак има прилично силна конкуренција од другата страна.