Благодарение на гравитацијата, и ние можеме да уживаме во оваа атркција, иако не сме таму

Физиката била многу убава наука, само да знаеш правилно да ја искористиш.