Блиската средба на жител на Алјаска со огромен лос кој му дошол во дворот

Човекот излегол од дома да остави нешто во бараката во дворот, кога наеднаш пред него се исправи огромниот лос. Не сакате да налутите толкаво животно со рогови. Легендата вели дека лосот и ден денес се прашува каде отиде човечето со сина капа :).