Богаташот со скапо возило ги купи сите птици од уличниот продавач

Ретко убав гест.