Болната бабичка по цел ден проси, но се случи чудо

Просто да не знаеш што да направиш во ваков момент.