Борбата против корупцијата во Македонија продолжува (виц)

– Ало, дали е тоа анонимниот телефон на државната агенција за борба против корупцијата?
– Да, господине Илиев…