Брат, кај ми е моторот?

Еј, да не си ми го видел некаде моторот? Морам да продолжам со трката, ништо не ми е!