Брат, со што дојде во пабот? Со автобус бе брат!

Бев тргнал пешки, но еден автобус ме поткачи на крај и си влегов право во пабот.