Брат, ти само држи ја топката, да направам јас еден трик

Целта на трикот е дискутабилна, и да ја погодеше поубаво, што ќе постигнеше?