Бразилска пустинска лагуна

Водата внатре гарант е топла како за туширање. Лагуна е плиток, крајбрежен дел од морето, целосно или делумно одделен со песочен нанос.