Бразилските крадци на чанти немаат среќа во работата

Избраа лошо време и место и дефинитивно погрешната жртва.