Брус Ли се вклучи во расправата, веднаш спремен да ги реши сите со својот специјален удар

Се гледа дека му е навежбан до совршенство и тешко на оној кој ќе му дојде на нога.