Брутална незгода при обид за играње на шипка

На шипка се игра со високи и тешки штикли, но дома е попаметно да се вежба со боси нозе. Еве зошто!