Будала со моторче во дневната соба (Гледајте до крај!)

Мораше да се избламира на крај :).