Будалата ја излажа својата девојка дека Кoрea фрлилa нуклeaркa на СAД и ќе допатува за 3 часа

Девојката испаничи и не примети дека тоа што оди на ТВ всушност е YouTube видео, иако долу се гледаа дури и иконите од компјутерот. Дури и телефонот ѝ го ставил во авионски мод, за да „нема сигнал“.