Будалата се породува на плажа, а не ни знае дека носел близнаци

Да му се живи и здрави, големи да растат, а памет колку им дал Господ, толку.