Бугарите го освоија интернетот со патот кон селото Николичевци

Ваков инфраструктурен зафат светот уште не видел. Кинези, гледајте и учете како се гради!

А сите зслуги на крај ги понесе Бојко Борисов