Буквално заслепувачко неколкукратно салто наназад во спортска сала

Архитектот не предвидел дека во салата ќе се прават и ваков тип на салта.