Булдожерист со милиметарска прецизност

Како е можно ова? На почеток мислиш, во ред, ќе го погоди јаболкото, а тој…