Бура која беснее низ Северна Германија уништува се пред себе

Досега се уништени над 50 куќи.