Царот малку прерано се откажа од тронот

Внимавајте сега треба да го пренесеме царот!