Часот по јога не смее да трпи, без разлика во каква состојба си

Се гледа дека многу се навежбал за ваквите јога пози.