Чекај да видам зошто огнометот не ми функционира

Сосема заслужено си доби Дарвинова награда. Честа да бидат добитници на Дарвинова награда ја имаат само оние луѓе кои помогнале да се подобри човековиот род, со тоа што на крајно идиотски начин, се отстраниле самите себеси од неговите редови.