Четирите мажени жени отишле сами на викенд, но имаат само 1 шише вино со плутена тапа. Како ли да го отворат?

Едната само снима и гледа сеир, а останатите 3 се многу упорни.