Четворица мозоци товараат вреќи во камион

Вреќите мора да се носат на глава, што се чудите :).