Чекај, чекај, дали сте сигурни дека ние сме настанале од мајмуни, а не обратно?

Гледајќи вака од страна, не можеш да бидеш сигурен кој е на едно еволуциско скалило повисоко.