Човекот чека ред во продавница, но нозете почнале да му откажуваат

Веројатно ќе купува уште еден пакет пиво, за да се додезинфицира :).