Човеков има спортски автомобил Алфа Ромео и ќе ви ги каже неговите импресии за автомобилот

Детално ќе ви објасни кој и зошто направил ваков автомобил.