Човеков си направи автоматска јадица за ловење риби со помош на долг конец и еден поголем камен

Штом рибата ќе загризе доволно агресивно, системот се активира, каменот паѓа и рибата е уловена.