Човеков си напрвил силна но опасна машина за цепење дрва во дворот

Како некој огромен и многу силен човек нон стоп да мава со секирата, а ти само му подметнуваш трупци :).