Чија мајка ќе тепаш ти бе!?

Младите генерации отсекогаш биле бунтовни и не дозволувале некој да ги покорува.