Чистачот го светнал паркингот, сега уште на брзина да ја фрли вреќата со ѓубре во камионот

Е ова ти се вика лош ден на работа!