Чистата, искрена и безусловна љубов сепак постои

Ние изгледа сме ја барале на погрешно место.