Чисто онака другарски

Пази мори, ќе нè види некој!