Човечката добродушност на дело

Птицата веројатно ќе умреше од глад ако добродушниот човек не ја фатеше и не ѝ помогнеше.