Човек кој умно си ја користи гравитацијата

Има превоз и за себе и за товарот.